Een gezonde job?

Het spreekt voor zich: “een goede match tussen persoonlijkheid en job  betekent meer arbeidsplezier”.  Deze evidentie wordt bevestigd door onderzoek waaruit blijkt dat een goede fit tussen een functie en persoonlijkheid allerlei positieve gevolgen heeft zoals een lager risico op burnout, toenemende job-voldoening en hogere job-performantie.

BasicProfileScreen (BPS) is een professionele-persoonlijkheids-vragenlijst, ontwikkeld met het specifieke doel om bedrijven te helpen bij personeelsselectie en jobzoekers te coachen bij hun beroepskeuzes. BasicProfileScreen brengt immers precies de fit tussen persoonlijkheid en functievereisten in kaart.

Binnen een waaier aan uiteenlopende professionele omgevingen, laat BPS een betrouwbare en valide inzet zien door de succesvolle toepassingen ervan. Aangezien BPS voor 100% vanuit de praktijk gegroeid is, was er evenwel tot op vandaag relatief weinig bekend over de psychometrische waardes van de BPS.

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) heeft nu de eerste belangrijke stappen gezet in het onderzoek naar die psychometrische kwaliteiten. (psychometrie= een wetenschap die zich bezighoudt met de technieken van het meten van psychologische fenomenen)

Voor haar masters thesis onderzocht Isa Rutten hoe de BPS zich verhoudt tot andere soorten van persoonlijkheidstesten.

De convergente validiteit werd geschraagd door voorspelde correlaties tussen de BPS-schalen en beroepsinteresse domeinen van de RIASEC, BIG Five persoonlijkheidstrekken, BIS en BAS-schalen en een Empathie-, Overdenking- en Sociale Weerbaarheidsschalen.

“Alle voorspelde correlaties waren significant en de grootte kan beschouwd worden als medium tot hoog, wat duidt op een voldoende convergente validiteit van BPS”

 

Een en ander betekent een eerste waardevolle wetenschappelijke bevestiging van de validiteit van dit instrument. Anderzijds is het een waardevolle aanzet tot verder onderzoek naar het potentieel er van.