Waarom BPS?
Waarom BPS?
BasicProfileScreen beschrijft een professionele persoonlijkheid als een ‘Gestalt’, als een coherent totaalbeeld van professioneel gedrag.

“Daarom is BasicProfileScreen multifunctioneel als een Zwitsers zakmes; het verheldert denken over mensen bij om het even welke vraag.”

BasicProfileScreen groeide uit de praktijk; voor een brede waaier van functies analyseerden we de ‘soft skills’ die onze klanten op hun ‘ideale kandidaat’ plakten. Deze factoranalyse resulteerde in 9 fundamentele gedragsprocessen die bevraagd worden via 72 gedwongen keuzes.

Hiermee ontrafelen we het ‘skelet’ van een professionele persoonlijkheid. Dit skelet laat toe om betrouwbare voorspellingen over gedrag te formuleren en onthult de intrinsieke motivatie van mensen binnen een professionele context.

 

 

 

We raden aan om gewoon de proef op de som te nemen, maar willen je volgende redenen om voor BPS te kiezen, niet onthouden.

 

 

1. BPS is ontwikkeld vanuit de praktijk, werd empirisch gevalideerd en is nu ‘evidence based’ 

We werkten bijna 10 jaar als wervings- en selectiekantoor voor functies die een hoger technisch diploma vereisen toen we in 1995 besloten om een factoranalyse uit te voeren op alle functievereisten die we kenden. Ingenieurs kunnen technische functies invullen, maar kunnen ook manager worden, ze kunnen voor technische administratie kiezen maar ook voor verkoop of organisatie… Deze brede waaier van mogelijke functies (en vereisten) verklaart waarom onze factoranalyse resulteerde in de 9 basisvariabelen die de fundamentele aspecten van alle mogelijke jobs dekken.  Daarom kunnen wij nu een globaal beeld schetsen van elke Professionele Persoonlijkheid.

In het begin gebruikten we het instrument binnen een erg technische context aangezien al onze klanten ingenieurs waren. Ze hadden allen een harde wetenschappelijke achtergrond en keken met een gezonde scepsis naar psychologie en zeker naar psychologische meetinstrumenten. Het was echter niet moeilijk om hen te overtuigen omdat BPS beschreef en verklaarde wat ze zelf observeerden of wat ze van zichzelf ook al wel wisten.

Hoe meer we het instrument gebruikten, hoe meer ‘logische resultaten’ we vonden, hoe meer ‘face validity’ we verzamelden en hoe meer evidentie we vonden voor de geldigheid en deugdelijkheid er van. Voorspellen van professioneel gedrag of succes werd normaal. Empirische validatie vonden we overal, maar de studie die we dankzij Securitas konden doen, bewees zwart op wit dat onze statistische voorspellingen bijna 1 op 1 weerspiegeld werden in de realiteit. We denken dat dit zowat het beste is dat je kan bereiken in het meten en voorspellen van menselijk gedrag.

^ Terug naar boven

2. BPS biedt een degelijke en duidelijke definitie van een professionele persoonlijkheid

Een persoonlijkheid heeft in wezen de zelfde structuur als elke levende cel: een binnen- en een buitenwereld, gescheiden door een vliesje of membraan.

Definitie; Een Persoonlijkheid evolueert als membraan tussen krachten of energie uit de Binnenwereld en leefdimensies in de Buitenwereld. Drie oerkrachten vormen de energie in de Binnenwereld; Beleven, Overleven en Oriënteren. De professionele Buitenwereld biedt drie leefdimensies; Dynamiek, Sociaal en Functioneel. Deze dimensies beperken en verleiden de energie uit de Binnenwereld. Overal waar een kracht op een dimensie botst, ontstaat een fundamenteel professioneel gedragsproces.

Een professionele persoonlijkheid wordt gevormd door de unieke manier waarop de krachten in de binnenwereld hun energie verdelen over de dimensies in een professionele context (= Buitenwereld). BasicProfileScreen schetst deze verdeling middels 9 eenvoudige werkwoorden en bijhorende scores: 3 krachten x 3 dimensies. Zie Matrix.

^ Terug naar boven

 

3. BPS verklaart het globale plaatje, niet enkel fragmenten

Iedere score op zich vertelt een verhaal. Elke combinatie van twee scores vertelt een breder verhaal en de gecombineerde interpretatie van drie scores geeft nog een diepere en bredere kijk.

Indien we de scores op de 9 gedragsprocessen interpreteren, ontvouwt zich het gehele plaatje van een professionele persoonlijkheid en dit verhaal is nooit tegenstrijdig, verklaart de verschillende facetten van het gedrag, de troeven en valkuilen, wat er gebeurt onder stress, in ongekende omstandigheden, wanneer er kritiek gegeven wordt, enz.

Beschrijven op dit niveau kan alleen wanneer er een dieper begrip is van de onderliggende krachten en enkel wanneer dit de effectieve krachten zijn.

Precies daarom kunnen we iedereen op een unieke en erg individuele wijze typeren.

^ Terug naar boven

 

4. BPS geeft u de mogelijkheid om ‘PsychoChemie’ te beoefenen

BPS meet de 9 elementaire aspecten of de ‘atomen’ van een professionele persoonlijkheid. Nog nooit heeft iemand ons gewezen op het bestaan van een ‘tiende’ atoom. Gelieve ons te informeren, moest je er toch eentje vinden. Dit feit sterkt ons ook in onze overtuiging dat we de fundamenten van een professionele persoonlijkheid bereikt hebben.

Aangezien we de ‘atomen’ in kaart brengen, kunnen we deze op verschillende manieren combineren tot ‘moleculen’ en de logica zien die achter elk ‘normaal’ gedrag schuil gaat.

Extraversie, een goed gekend psychologisch concept dat door vele instrumenten wordt gemeten, is een zeer complex gedragsaspect, een ‘molecule’, met exponenten in verschillende leefsferen. Contact zoeken met mensen is een elementair gedragsaspect (Zenden), deel uitmakend van het complex extraversie. ‘Zenden’ is een atoom dat BPS meet, naast andere atomen van extraversie, zijnde Verkennen en Doen.

Dominantie is ook een complex gedragsproces, een molecule en ‘mensen klaar en duidelijk zeggen wat je denkt’ (Dicteren) is een elementair proces, een atoom dat gemeten wordt door BPS en dat deel uitmaakt van de molecule Dominantie.

BPS kan zo iedere ‘gedragsmolecule’ herleiden tot de elementaire atomen en omgekeerd van uit de atomen nieuwe moleculen creëren. Dit is wat we PsychoChemie noemen.

Andere instrumenten meten hoofdzakelijk complexe gedragsaspecten of moleculen. BPS meet de atomen waaruit deze moleculen zijn opgebouwd. Daarom kan BPS zowat alle variabelen meten die andere instrumenten meten, wat omgekeerd niet opgaat.

Daarom ook kan BPS een brede waaier van competenties op een indirecte wijze meten, wat de betrouwbaarheid verhoogt.

Dit is waarom BPS wel het Zwitsers zakmes van de HR-professional lijkt te zijn; het is of je met honderd testen in één werkt.

^ Terug naar boven

 

5. BPS maakt gebruik van eenvoudige en klare taal om gedrag uit te leggen

Aangezien BPS eenvoudige woorden gebruikt om complex gedrag te verklaren, kan iedereen tot op zekere hoogte begrijpen wat er gezegd wordt. Het toelichten van scores aan mensen is erg verrijkend omdat mensen meteen mee zijn met het verhaal en er zinvol op inpikken.

Een ander belangrijk voordeel van eenvoudig en begrijpelijk taalgebruik is dat de BPS-inzichten niet het exclusieve domein blijven van HR. Overal waar BPS gebruikt wordt, zijn alle soorten managers geïnteresseerd in de resultaten en kunnen ze er uit leren. Dit betekent dat HR en operationele managers dezelfde taal spreken indien ze over een medewerker praten of over een mogelijke nieuwe werkkracht.

^ Terug naar boven

 

6. BPS begrijpt niet alleen individuen maar ook groepen

Het is vaak makkelijker om het gemiddelde resultaat van een grote groep mensen te begrijpen dan de professionele persoonlijkheid van een individu. Zo leren we bijvoorbeeld veel over de verschillen tussen mannen en vrouwen, werkenden en werklozen, hoog- en laaggeschoolden, enz.

We gebruiken ook de gemiddelde scores van goede presteerders binnen eenzelfde functie om referentieprofielen te creëren. Een dergelijk referentieprofiel vertelt ons haarfijn waar precies de functievereisten schuilen en wat mensen intrinsiek motiveert.

We kunnen ook heel makkelijk aan benchmarking doen door bijvoorbeeld de groep van ingenieurs met 3 tot 7 jaar werkervaring te bekijken of een specifieke beroepsgroep als Advocaten onder de loep nemen. Vergelijkingen tussen eerstelijns-leiders zoals ploegbazen, werfleiders, postoversten, hoofdverpleegkundigen of office-managers vertellen bijvoorbeeld heel veel over de verschillende klemtonen die ze leggen in ‘leiding geven’.

Groepsresultaten gebruiken we ook voor teamanalyses. Zo is het heel leerrijk om de professionele persoonlijkheid van een individu te projecteren op de gemiddelde score van een team.

^ Terug naar boven

 

7. BPS creëert win-win-situaties

Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Elke beslissing die je neemt met betrekking tot mensen kan geschraagd worden door inzichten vanuit BasicProfile. Op deze wijze verhoog je de kans dat je beslissing de best mogelijke is voor alle partijen.
  • Indien je ontdekt wat mensen intrinsiek motiveert, kan je hen beter ‘casten’. Hoe meer mensen taken mogen doen die ze van nature uit graag doen, hoe meer arbeidsplezier ze vinden, hoe beter ze presteren en hoe minder nood er is aan externe stimuli of controle van het werk.
  • Het is heel makkelijk om te meten hoe goede werkkrachten zich profileren. Nadien kunnen deze resultaten gebruikt worden om een stevig referentiekader te creëren voor selectie, mutatie, promotie, rotatie, absenteïsme…. VacancyFit
  • Je kan de empirische competenties van werknemers ontdekken en een beter begrip krijgen van hoe ze al dan niet tot resultaten komen. Door dit inzicht zal talentmanagement veel sneller renderen.
  • Indien je iemands professionele persoonlijkheid doorgrondt van bij de start, is het makkelijk om inwerktrajecten op maat op te zetten die de kans op succes verhogen.
  • Redenen voor ziekteverzuim, conflicten, slecht presteren, groot verloop,… kunnen dankzij BPS achterhaald worden.
  • Het is makkelijk om een HR Dashboard te creëren waarmee efficiënt en globaal HR Bestuur mogelijk is. Human Capital
  • Kortom, hoe dieper je inzicht in mensen reikt, hoe beter je kan helpen bij de ontwikkeling van zowel individu als organisatie.

^ Terug naar boven