Blog
Blog
 

Een gezonde job?

Een goede match tussen persoonlijkheid en job functie heeft tal van positieve gevolgen zoals: arbeidsvreugde, lager risico op burnout, hogere job performantie,…

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) heeft nu de eerste belangrijke stappen gezet in het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van BasicProfileScreen®.

Het onderzoek maakte deel uit van de masters thesis: In search of vocational personality: A psychometric evaluation of the rating scale version of the BasicProfileScreen

Lees meer

 

Een les over arbeidsvreugde

“Onze psychotechnische testen hebben een voorspellende waarde die de perfectie benadert.”

Dit staat te lezen in de jongste editie van het Securitas magazine ‘TenFour’. In een interview met de Senior Recruiter wordt het verband gelegd tussen

een goede job match en arbeidsvreugde.

Lees meer

 

 

 

Intrinsieke Motivatie

Coaches en motivational speakers worden als goeroes onthaald met de hoop om zo de magische toegang tot Intrinsieke Motivatie te vinden Uiteindelijk wordt er vrij weinig of geen magisch resultaat gehaald.
Het is wat overdreven gesteld, maar de zoektocht naar intrinsieke motivatie lijkt vooralsnog meer frustratie op te leveren dan resultaten.
Waarom is het zo moeilijk te werken rond intrinsieke motivatie terwijl het zonneklaar is dat dit de sleutel tot succes is?

Lees meer over

Absenteïsme

Wat motiveert jou intrinsiek?

Historische invloeden

Zelf-Inzicht

 

 


 

Professionele Persoonlijkheid

De professionele persoonlijkheid is het unieke laklaagje dat zich vormt binnen een professionele context. Deze wordt bepaald door de bedrijfsomgeving, door de functievereisten, door professionele contacten met collega’s, bazen, ondergeschikten, klanten, leveranciers, door ontplooiing van talenten, door aanzien, ambities en verwachtingen, maar ook door allerlei stressfactoren als conflicten, angst en frustraties…

Hoe meer je intrinsieke motivatie aansluit bij de functievereisten, hoe minder je professionele persoonlijkheid ‘verminkt’ zal worden door stressfactoren.

Lees meer over:

De vier Persoonlijkheden

Knechter

Gek