Projecten
Projecten

De diversiteit in de projecten die we met onze klanten realiseren, laat meteen de veelzijdigheid zien van het BasicpPofile model.Afgezien van het instrument/model is geen enkel project hetzelfde. Iedere omgeving kent immers een unieke cultuur, iedere vraagstelling is anders, iedere toepassing op maat.

Hieronder een kleine greep uit de waaier van projecten.

 

 

 

 

“Glasheldere productieprofielen bij Profel”


Na Frisk, Citrique en Mondi, opende Profel voor ons de grote deur naar typische profielen binnen een productie-omgeving.

Met ons logisch raamwerk van de negen bouwstenen van een professionele persoonlijkheid brachten we de specifieke Profel jobprofielen in kaart.

Vandaag beschikt Profel over een uitgebreide automatische rapportering tjokvol bedrijfsspecifieke informatie, waardoor de selectie van productie operatoren gestoeld is op een objectief kader.

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf)

 

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf)

“Welke Joe Cedo ben jij?”

 

De positieve reacties op Pearlsonality (Zie KBC) brachten ons bij Partena. Ook hier wilde men werk maken van waarden en cultuur middels een self-assessment-oefening.

Het finale rapport vertelt mensen die de vragenlijst invullen op een niet-confronterende wijze hoe ze hun energie verdelen over de 5 belangrijke Partena-waarden. Voorts krijgen ze tips en adviezen om desgewenst hun gedrag een beetje bij te spijkeren in de richting van de vooropgestelde waarden.

“May I have your attention please?”


Toen Jetairfly ons vroeg om hun loodzwaar ‘cabin crew’ selectiewerk te vereenvoudigen (jaarlijks in een korte tijdspanne van 6000 kandidaten komen tot ca. 200 finale gegadigden), werd al snel duidelijk dat dit een erg uitdagend project zou worden voor BasicProfileScreen.

Na het nodige analysewerk (goede cabin crew-medewerkers profileerden zich significant anders dan de mindere presteerders) werd er een filter-rapport opgemaakt voor de recruiters en een positief rapport voor de kandidaten. Iedere kandida(a)t(e) is immers ook een potentiële klant.

Vandaag vult een kandida(a)t(e) de vragenlijst in, ontvangt automatisch een positief persoonlijk rapportje met professionele troeven en een Jetairfly-boodschap terwijl de recruiters hun filterrapport ontvangen: zij zien in een oogopslag in welke mate de persoonlijkheid matcht met  deze van de mensen die met plezier en tot genoegdoening van hun chefs de job effectief invullen. Ze weten dan ook meteen met wie ze verder willen gaan en voor wie “de vlieger niet opgaat”.

Studie van de persoonlijkheid en creatie van de rapporten nam hooguit 2 maanden in beslag!

 

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf)

 

 

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf) 

 

 

 

“Hunter? Farmer? Writer?”


Toen Securitas Europe het plan opvatte om al hun managers bewust te maken van hun commercieel potentieel, werd aan BasicProfileScreen gevraagd om de focus te leggen op commerciële persoonlijkheidsaspecten.

Vandaag kunnen managers van Securitas in het Nederlands, Frans, Engels, Turks, Pools en Tsjechisch achterhalen of hun mensen eerder Hunters, Farmers of Writers zijn, met bovenop scores voor 9 sales gerelateerde competenties. Hierbij hoort een uitvoerige handleiding met tips, zowel voor de hoge als de lage scores en basisadvies voor de managers rond coaching: waar moe tik rekening mee houden in mijn coachrol?

Zowel medewerker als manager krijgen hetzelfde rapport waardoor er een common ground ontstaat die het mogelijk maakt om eventuele werkpunten open te bespreken.

“De Leerkrachten Competentie Scan”

 

Om vooral de startende leerkracht steeds beter te kunnen begeleiden werd de ‘Competentie Scan’ in het leven geroepen.

Met de competentie scan worden de competenties van beginnende leerkrachten in kaart gebracht.. Twee doelen staan voorop bij deze scan:

  • samen  met de nieuwe collega gericht een ontwikkelingstraject uittekenen
  • uitvallen van startende personeelsleden een halt toe roepen.

 

Meer informatie over dit project vind je HIER


 

 

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf) 

“Kent u de waarheid over uw
professionele persoonlijkheid?”

Met deze slogan nodigt SD Worx Learning klanten uit deel te nemen aan de BPS-bevraging.

SD Worx Learning organiseert voor medewerkers en klanten een brede waaier aan opleidingen. Om mensen te helpen bij het kiezen van een passende opleiding werd de hulp ingeroepen van BasicProfile.

Iedereen heeft immers wel ‘professionele werkpunten’ die dankzij een opleiding bijgespijkerd kunnen worden. Middels BasicProfile kunnen we deze professionele werkpunten koppelen aan specifieke opleidingen van SD Worx learning.

Wie deel neemt aan de BPS-bevraging krijgt een persoonlijk rapport. Dit rapport staat tjok vol informatie om aan self-assessment te doen. Daarnaast werden er als JobMatchers ook enkele ludieke JobMatchers opgenomen, van Advocaat tot Zorro!

SD Worx Learning kan op die manier niet alleen op unieke wijze hun opleidingen geïndividualiseerd voorstellen, het is ook voor de deelnemer een leerrijk zelfinzicht-rapport geworden.

“Casting guards”

Securitas biedt veiligheidsoplossingen zoals permanente bewaking, mobiele bewaking, luchthavenbewaking en monitoring. Securitas is actief in verschillende sectoren zoals industrie, retail, grote en middelgrote ondernemingen, luchthavens, banken en particulieren.

Elk van die omgevingen binnen Securitas is uniek en vraagt steeds om een ander profiel van bewakingsagent.
Samen met Securitas hebben we deze unieke omgevingen in kaart gebracht. Deze kennis gebruiken we vervolgens om zowel inzichtelijk als automatisch te kunnen “casten”.

Securitas heeft zich hiermee de luxe verworven om veel sneller en met significant hoger succes, een agent te plaatsen op de plek die het meest productief aansluit bij zijn/haar professionele persoonlijkheid.

“Onze psychotechnische testen hebben een voorspellende waarde die de perfectie benadert.”
Lees hier het volledig interview met de senior recruiter van Securitas
 
Bekijk een voorbeeld rapport (pdf) 
 

 

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf) 

“Your Pearlsonality”

In het kader van een cultuur veranderingsprogramma, heeft de KBC groep “PEARL” in het leven geroepen. Dit acroniem bevat vijf peilers die iedere KBC werknemer kan gebruiken als richtsnoer voor de innovatieve strategieën en uitstraling die KBC in de toekomst steeds sterker gerepresenteerd wil zien binnen de organisatie.

Met de creatie van een self-assessment rapport, wordt iedere KBC werknemer de kans geboden om zelf te zien hoe hij/zij tegenover deze vijf peilers staat (Performance, Empowerment, Accountability, Responsiveness, Local-Embeddedness.).

“Your Pearlsonality” is een volledig customized, aantrekkelijk rapport, met een op KBC aangepaste layout, die volledig automatisch gegenereerd wordt door de participant.

Van bij het begin, in 1999 is er een vruchtbare samenwerking tussen BPS en Willemen. Willemen heeft ons de kans gegeven om te groeien en onze diensten te blijven ontwikkelen: binnen de Willemen-omgeving konden we tal van studies verrichten en werden een waaier van diensten het eerst gelanceerd.
Vandaag beschikt Willemen dankzij BPS over een licht en dynamisch referentiekader waarmee ze autonoom al hun HR-beslissingen kunnen schragen.

Bekijk een voorbeeld rapport (pdf) 

“Dankzij het wijd en zijd gebruik van de BPS, kunnen we alle sollicitanten veel beter inschalen in het juiste profiel.
Hierdoor is de kans op een mismatch veel lager en hebben we ons verloop ook drastisch zien achteruit gaan.
Ook naar het doorgroeien van onze medewerkers heeft deze screening zijn nut al bewezen.”

Talent coördinator Willemen

 

“De Sleutel is winnaar van de Learning & Development awards”

Samen met de sleutel zijn we enkele jaren actief bezig met het in kaart brengen van:

  • de ‘professionele persoonlijkheidshandicap’: drempels binnen een professionele persoonlijkheid die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken.
  • begeleidingstips voor langdurig werklozen op weg naar de reguliere arbeidsmarkt.
  • troeven en natuurlijke talenten van langdurig werklozen.

We zijn dan ook trots dat De Sleutel deze award in ontvangst mocht nemen: Proficiat!


 


 

Zonder de hulp van onze klanten en partners zouden we nooit dit niveau van inzicht en professionaliteit bereikt hebben. Dankzij hen was het mogelijk om te experimenteren, om te leren en verder te groeien. Intussen hebben meer dan 150.000 mensen de 72 keuzes gemaakt, waardoor we over een stevig referentiekader beschikken om nieuwe populatieresultaten af te toetsen en correct te interpreteren.
Voor het opstarten van projecten laten we ons leiden door onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid en zoeken we een win/win met een partner.

Het glazen plafond
Zo gingen we ondermeer in samenwerking met Stepstone de sekseverschillen na op vlak van professionele persoonlijkheid en welke implicaties deze hebben op gelijke kansen inzake carrièremogelijkheden en het theoretisch principe van gelijke verloning. De resultaten tonen duidelijk aan dat er een grote kloof gaapt tussen theorie en praktijk, beter gekend als “Glazen plafond”. Bekijk het volledige artikel:
Glazen plafond (volledig artikel pdf)