BasicProfileScreen VacancyFit
BasicProfileScreen VacancyFit
Darwins ‘Fit’ Het organisme dat het beste past binnen zijn leefomgeving bezit de beste kansen om te overleven (Survival of the fittest).Dit wetenschappelijk dogma is tevens toepasbaar op de arbeidsmarkt.

Job Vereisten & Werk klimaat 

Elke functie stelt specifieke eisen op dynamisch, sociaal en functioneel vlak.

Elke organisatie vormt een unieke leefomgeving met een eigen dynamiek, een eigen sociaal klimaat  en een eigen waarden/normen-cultuur. Deze unieke leefomgeving kennen we als het Werkklimaat.

Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een goede technieker in bedrijf A daarom geen goede technieker in bedrijf B is omdat hij misschien niet kan wennen aan het sociale klimaat of een heel ander werkritme kende.


 

VacancyFit = Double ‘Fit’

Een werknemer die na twee jaar nog steeds fluitend naar het werk gaat in een call center vindt zijn/haar plekje daar niet enkel vanwege het in te vullen takenpakket (intrinsieke motivatie) maar evengoed omwille van het heersende werkklimaat (sfeer, baas, regels, collega’s..)

Double Fit = Intrinsieke Motivatie + Passend werkklimaat.

BasicProfileScreen

We weten intussen dat de mix van jobvereisten en werkklimaat weerspiegeld wordt in de gemiddelde scores van tevreden werknemers binnen eenzelfde werkomgeving die hun taken al een poosje tot ieders voldoening uitvoeren.

Dit is wat we Empirische Referentie Profilering noemen met als resultaat JobMatchers die in diverse situaties ingezet kunnen worden.