Maatwerk: Bedrijfsspecifiek en Dubbele Fit
Maatwerk: Bedrijfsspecifiek en Dubbele Fit

Geautomatiseerde rapporten

Voor deze computer gegenereerde ‘tailor made’ rapporten baseren we ons op metingen binnen uw bedrijfsomgeving. Geen oeverloze discussies over theoretische competenties, wel een eenvoudige, praktische procedure: Medewerkers maken de 72 keuzes en krijgen automatisch – of persoonlijk feedback. Hun professionele persoonlijkheden verklappen ons wat echt telt bij uitoefening van een functie. Nadien beslissen we in onderling overleg welke informatie relevant is als referentiekader voor de rapportering. 

 

Dubbele Fit: Functievereisten & Werkklimaat

Binnen klantrelaties bouwen we geleidelijk een bedrijfsspecifiek kader. We  gebruiken referentieprofielen van werknemers die goed presteren en vertalen onze meetschalen naar bedrijfsspecifieke competenties. Hierdoor combineren we functievereisten en werkklimaat in een automatisch gegenereerd rapport. Ook Witte Raven kunnen opgenomen worden, zijnde unieke top-presteerders binnen de bedrijfsomgeving.

U kan nadien opteren voor een ‘rapport op afroep’ of voor een licentie met een eigen admin-site en een waaier van mogelijke rapporteringsvormen.

 


Een bedrijfsspecifiek Automatisch Rapport bevat o.a.

  • Toelichting in klare taal bij de 9 professionele gedragsprocessen
  • 5 matchscores op de bedrijfsspecifieke functies
  • 9 scores op bedrijfs relevante competenties
  • Typering van de gebruikelijke gedragsstijl
  • Tips voor interview en begeleiding

 

Referenties

Securitas, AlertServices, De Sleutel, Franki, Willemen General Contractor, ERA Belgium, Volkswagen, Profel.


Wij vertrekken vanuit de praktijk, werken transparant, bieden heldere rapportering en een eenvoudig proces.

Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden te verkennen.