Maatwerk: Analyse van een groep
Maatwerk: Analyse van een groep

Groepsdynamiek

Hoe profileert een team zich tov de manager? Hoe ondernemend of hoe geëngageerd is iedereen? Wat is de bedrijfscultuur? Dergelijke en nog veel meer vragen kunnen we met BPS zeer eenvoudig en overzichtelijk weergeven. Het zijn steeds zeer leerrijke, soms belangrijke maar altijd nuttige analyses. Analyses van de groepsdynamiek bieden een schat van informatie, bruikbaar voor legio toepassingen die steeds weer hetzelfde beogen: maximalisatie van het menselijke kapitaal in een win-win-situatie voor werknemer en -gever.

 

Het geheel is meer dan de som der delen

Van zodra meerdere mensen met een gemeenschappelijke factor (zelfde functie, zelfde team, zelfde organisatie) de vragenlijst invullen, kunnen er groepsrapporten opgemaakt worden voor verschillende doeleinden. Op basis van de resultaten kunnen we o.a.

  • Bedrijfsspecifieke Referentieprofielen opmaken
  • Teamanalyses opmaken
  • Hiërarchie verschillen optekenen
  • HR-Dashboards creëren met barometers en vermogenschalen
  • Evolutie-analyses op individueel en groepsniveau in kaart brengen
  • Werkcultuurrapporten opmaken bij fusies
  • Empirische of effectieve competenties achterhalen
  • Stressmetingen doen
  • Enz.
groepsdynamiek Team analyse

15 minuten tijd van jullie werknemers in ruil voor hun zelfinzicht en een schat aan informatie voor beleidsvoering…

Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden te verkennen.