BasicProfileScreen Validiteit
BasicProfileScreen Validiteit

 

 

Om de echte voorspellende waarde van een persoonlijkheidstest te leren kennen, moet onderzocht worden of het instrument kan voorpellen wat het beweert te meten. BasicProfileScreen claimt het professioneel gedrag te meten. Dit wil zeggen dat we pretenderen de kans op succes van een individu voor een bepaalde functie te kunnen voorspellen.

Securitas NV leverde ons de nodige data om deze bewering te staven.

De sterkste en meest concrete voorspellingen die we doen met BasicProfileScreen zijn de JobMatchers. Dit zijn cijfermatige voorspellingen van de kans op succes in een functie op basis van persoonlijkheid. Een Matchscore weerspiegelt de statistische kans op succes.

In 2010 deden we in samenwerking met Securitas door middel van JobMatchers voorspellingen over de slaagkansen van 70 nieuw aangeworven medewerkers. Na 9 maanden toetsten we onze voorspellingen af tegen het effectieve succes, uitgedrukt als ‘is iemand nog steeds in dienst’. Harde cijfers met andere woorden versus de harde realiteit.

Resultaten19 van de 70 nieuwe agenten scoorden binnen de plus 80% categorie. Slechts 2 personen uit deze categorie hadden het bedrijf verlaten. Dit is slechts 10,5% binnen een tijdsframe van 9 maanden en de succes ratio is bijna 90%!! 15 van de 70 nieuwe agenten scoorden binnen de 40 & 60% procent categorie. Zeven van hen verlieten het bedrijf binnen de 9 maanden. De succes ratio zakt naar 53,33%.In de categorie onder de 40% blijft slecht 1 van de 4 agenten binnen het bedrijf werken.

Conclusie

“Onze Succes Voorspellingen zijn zowat proportioneel aan het ‘real life succes’!!”