Knechter

 

Emotie en gevoel maken deel uit van een persoonlijkheid, vormen er samen met je genetisch materiaal de kern van, niet meer, niet minder. Een persoonlijkheid is in zekere zin de ‘knechter’ van ervaring, emotie en gevoel, beteugelt de uiting van deze oersensaties tot wat aanvaard wordt door de buitenwereld. Dit knechten in confrontatie met de buitenwereld is een voor ieder uniek leerproces. Het start van bij de geboorte waarbij de hersenen als informatieverwerker een regulerende rol spelen. Biochemie, emotie en gevoel stuwen je gedrag, maar worden voortdurend gecorrigeerd door je hersenen. Indien deze correctie niet meer gebeurt of op een heel foute manier, noemen we iemand gek.

Heel veel jonge mensen starten hun loopbaan met creatieve ideeën die ze al snel onder gesneeuwd zien door procedures en de berg administratie waar ze iedere dag onder bedolven worden. Na verloop van tijd echter stappen velen mee in het gareel dat de professionele context hen voorhoudt. Ze worden als het ware gekneed naar de functievereisten toe. Dit kneden en knechten heeft echter ook zijn grenzen of beperkingen. Je professionele persoonlijkheid is niet kneedbaar als bijenwas door de professionele context. Je wil wel een beetje dansen naar de pijpen van je baas of van de functievereisten, maar er ook niet helemaal het slaafje van worden.

 

Hoe hoger de eigenwaarde, de ambitie, het verlangen naar autonomie of ondernemerschap, hoe minder makkelijk je professionele persoonlijkheid zich laat beteugelen.

 

Je hebt nu eenmaal de genen van je ouders meegekregen en met de jaren zal je je bovendien manieren van werken eigen maken, die je niet zomaar meer verandert. Kortom, naarmate je ervaringsrijkdom toeneemt, zal het moeilijker worden om je professionele persoonlijkheid aan te passen aan nieuwe ‘context’-vereisten. Een oude vos leer je immers geen nieuwe streken meer aan.

Indien het conflict tussen je professionele persoonlijkheid en de professionele context of functievereisten te groot wordt, zal je gebukt gaan onder frustraties, stress en/of angst. Deze vormen van negatieve energie zullen je gezondheid ondermijnen. Om dit te voorkomen, is het best dat je taken voldoende nauw aansluiten bij die activiteiten waar je van nature een boontje voor hebt. Je moet met andere woorden voldoende intrinsiek gemotiveerd zijn voor de job die je uitoefent, of het loopt vroeg of laat fout.

Lees meer over:

De vier Persoonlijkheden      Knechter      Gek