Menselijk Kapitaal
Menselijk Kapitaal
Spreken over ‘Kapitaal’ doen we in termen van bewerkbare statistieken, cijfers en getallen. We kunnen tal van HRI’s (Human Resources Indicators) berekenen die u vervolgens kunnen gidsen om strategische beslissingen te maken inzake talent management, wervingsinspanningen, teambuilding enz.Iedere competentie die we op individueel niveau kunnen meten, kunnen we evengoed meten op divisie – of bedrijfsniveau. Alles wat we meten kan gelinkt worden aan andere (relevante) KPI’s. Indien u bijvoorbeeld KPI’s heeft voor verkoop, kunnen wij voor u berekenen hoeveel ‘soft’-sales skills u in huis heeft om deze doelen te realiseren. We kunnen harde cijfers aanleveren voor prospectie-vermogen, account management, inside sales vermogen, bid-management, enz. Op deze wijze kan u echt gaan rekenen met het ‘zachte’ menselijke kapitaal en krijgt u de nodige ankers en bakens voor globaal HR-bestuur op basis van een eenvoudig HR-dashboard. Volgende HR-Indicatoren kunnen we becijferen:

    • Relatieve Vermogen

Voor elke competentie kunnen we nagaan hoe uw bedrijf zich positioneert of hoe de divisies binnen uw bedrijf zich onderling verhouden.

    • Absoluut Vermogen

Weerspiegelt het totaalvermogen van een competentie in een team, divisie of organisatie. Vb. Administratief Vermogen

    • Sociale Barometer

De sociale barometer weerspiegelt het klimaat. Met behulp van een Warmte-index en een Conflict-index verstrekken we informatie over sociale temperatuur (warm of koud) en spanning (kans op conflict).

    • Dynamiek schalen

Of uw bedrijf eerder progressief of conservatief is en veeleer een focus heeft op vernieuwing, expansie dan wel op controle en consolidatie wordt door verschillende dynamiekschalen in kaart gebracht.   Dynamics Scales.

 
tumblr analyticsDynamiek schalen
We kunnen een bedrijf of divisie beschouwen als een individu met een unieke professionele persoonlijkheid. De dynamiek van een bedrijf is net als bij een individu onderhevig aan veranderlijke spanningsvelden tussen de drang tot Verkennen, Remmen en Sturen.Zo wordt de snelheid van evolutie van een bedrijf weerspiegeld in de Progressie Index, die de verhouding toont tussen de drang tot verkennen (expansief, risicozwanger) en de drang tot remmen (consolidatie en controle). In de meeste bedrijven heeft de verkoopsafdeling een hogere progressie index dan de productie-afdeling. Anders gesteld, binnen de verkoopsafdeling zijn er meer mensen die willen verkennen en binnen productie meer die willen remmen. De spanning tussen beide divisies is een goed gekend fenomeen.Ieder departement heeft zo zijn eigen progressie-index en indien we ze allemaal samen zien, vertelt dit een heel boeiend verhaal over de ‘persoonlijkheid en de dynamiek’ van een bedrijf.
Dynamics Scale Finance
Production Admin Sales
Progressie Index 0,87 0,58 0,68 1,36
Verkennen
4,13 2,8 3,2 6
Remmen 4,73 4,8 4,7 4,4

In dit voorbeeld staan Finance, Production en Administration op de rem, terwijl het verkoopsteam alle progressieve inspanningen draagt. Deze verschillen zijn bronnen van ‘progressie-spanningsvelden’ en hoe beter u deze kan inschatten hoe beter het beleid er op kan afgestemd worden. We kunnen verschillende dynamiekschalen in kaart brengen en allen kunnen ze gebruikt worden als ankers en bakens voor globaal HR-bestuur op basis van een eenvoudig HR-dashboard.