Gek

Wie we gek noemen heeft geen impact, geen grip meer op de eigen binnenwereld. Wie depressief is bijvoorbeeld, laat zich helemaal meeslepen door een diep gevoel van leegheid, zinloosheid, triestheid, doelloosheid, hopeloosheid,… Iemand die paranoia is, wordt overstelpt door gevoelens van angst, achterdocht, bedreiging, wantrouwen,… Iemand met grootheidswaanzin wordt vergiftigd door gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid, kleinheid, kwetsbaarheid,…

Gekheid wordt uiteraard getolereerd door de private persoonlijkheid. Voor deze ‘persona’ is dan de rest van de wereld gek. Vaak kom je er ook nog mee weg in de intieme of publieke sfeer, maar op de werkvloer word je ongenadig afgerekend. De professionele persoonlijkheid mag zich in dit opzicht echt niet laten gaan. De professionele sfeer is dan ook wat betreft ‘emotievrij presteren’ de meest veeleisende sfeer. Er is één vorm van ‘gekte’ die er wel in slaagt om succesvolt te zijn, met name de psychopaat. Heel veel CEO’s, TV-personaliteiten en andere ‘toppers’ zijn dermate succesvol dat de rest van de wereld hen (emotioneel) niet meer deert.

 

De vier Persoonlijkheden      Knechten      Gek