Professionele Persoonlijkheid
Professionele Persoonlijkheid

 

Om het begrip ‘Persoonlijkheid’ goed te bevatten, is het wezenlijk om goed voor ogen te houden dat er twee geheel verschillende werelden betrokken partij zijn; een Binnenwereld en een Buitenwereld. Tussenin bevindt zich een flexibele membraan, een aanpasbaar filter-en-communicatiesysteem dat de interacties regelt tussen beide werelden, ook gekend als ‘persoonlijkheid’. Anders gesteld ontstaat persoonlijkheid uit de confrontatie tussen de Binnenwereld en de Buitenwereld. De term persoonlijkheid is afgeleid van het Latijnse woord ‘Persona’. Oorspronkelijk duidde dit woord op de maskers die acteurs droegen om emoties of een stemming uit te beelden.

Intussen meten en bestuderen we de Professionele Persoonlijkheid meer dan 15 jaar met BasicProfileScreen.

Dit type persoonlijkheid (of masker) ontwikkelen mensen wanneer de buitenwereld gevormd wordt door de professionele context.

Persoonlijkheidstypes Vandaag is een persoonlijkheid nog steeds een soort van masker waarmee we ons zelf tonen aan de buitenwereld. Een cultureel wezen worden, dwingt ons nu eenmaal om onze diepere ik te verloochenen en te verdringen. We onderscheiden 4 belangrijke types van masker:

 


1. Private Persoonlijkheid

Dit is je diepste persoonlijkheid, deze die niemand anders ten gronde kent. Dit is het masker dat je draagt wanneer je helemaal alleen bent, wanneer de buitenwereld ondergeschikt wordt aan de binnenwereld, wanneer het oude brein iets meer speelruimte krijgt van het jongere.

Op dit niveau leg je heel wat beschavingsregels naast je neer, doe je dingen die je liever hebt dat niemand anders ze ziet. Het is jouw exclusieve en geheime wereld, enkel en alleen ten volle door jou gekend.

Het is de persoonlijkheid die zich manifesteert wanneer je de deur achter je dicht trekt en er is niemand anders thuis. Binnen je intieme kring zullen er echter ongetwijfeld mensen zijn die er al een glimp van opgevangen hebben en hoe langer je met iemand samenleeft, hoe beter je de private persoonlijkheid van de ander zal leren kennen…

back to top

2. Intieme Persoonlijkheid

Deze komt hoofdzakelijk aan bod wanneer je met mensen uit je intieme kring samen bent. Partner, bloedverwanten, hechte vrienden. Je Intieme Persoonlijkheid stelt zich soms behoorlijk kwetsbaar op en het masker dat je hier draagt is bros. Je private persoonlijkheidsniveau schemert er soms door, zeker wanneer je moe of geërgerd bent of omgekeerd vrolijk en ongeremd. Hoe langer je intiem bent met iemand, hoe meer van je private persoonlijkheid zal doorsijpelen.

Het is ook de persoonlijkheid die het moeilijkst te vatten is omdat deze zich spectaculair aanpast aan ieder individu binnen de intieme kring. Iedere vriend, partner, kind of ouder kent je ‘anders’. Voor elk heb je een ander ‘masker’. Dit is dan ook het meest schizofrene niveau, het niveau dat je verlaat van zodra je de straat op stapt en naar de bakker gaat…

back to top

3. Publieke persoonlijkheid

Met je publieke persoonlijkheid ga je winkelen, woon je evenementen bij, ga je naar het strand, maak je een praatje met de buurman. Dit masker wordt vooral bij gekneed door regels van goed fatsoen en burgerzin die sterk cultureel gekleurd zijn.

Deze persoonlijkheid is het beeld dat niet-intimi van je vormen wanneer je niet echt aan het werk bent. Doorgaans is deze persoonlijkheid behoorlijk geforceerd omdat mensen geneigd zijn een positief beeld van zichzelf uit te dragen. Doorgaans is dit ook het meest stevige en meest bewuste masker.

Het is ook opvallend dat mensen die minder fortuinlijke tijden kennen zich veel minder snel naar buiten wagen. Ze willen niet gezien worden, hebben wellicht niet meer de kracht om hun ‘OK’-masker op te zetten.

back to top

4. Professionele Persoonlijkheid

Deze lijkt sterk op je publieke persoonlijkheid, maar wordt extra gekleurd door stimulatie van je professionele troeven enerzijds en extra beknot door de werkomgeving anderzijds. Bovendien zal je Intieme Persoonlijkheid zich meer en meer tonen naarmate de werkomgeving meer vertrouwd wordt en de relatie met je collega’s intiemer worden. De kans is dan ook groter dat je professionele persoonlijkheid botst dan dat je publieke persoonlijkheid dit doet.

Met deze Persoonlijkheid poog je naar best vermogen te beantwoorden aan een professionele rol: arbeider, bediende, manager, verkoper, boekhouder enz. Een professionele rol is een verzameling van verwachtingen die een werkgever koestert. Deze verwachtingen worden in functiebeschrijvingen gegoten. Naarmate je professionele persoonlijkheid beter aansluit bij de professionele rol, zal je beter presteren.

Maar er is meer. Een werkgever betaalt je om je zelfbeschikking tijdens de werkuren op te geven, bepaalt wat je al dan niet mag doen. Hoe lager in de hiërarchie hoe meer dit zo is. In publieke beroepen wordt er nog een stap verder gegaan en effectief gevraagd een werkmasker op te zetten met bijhorende kledij. Obers, winkelbedienden, verkopers, agenten, acteurs, managers, receptionisten, presentatoren, politiekers, kortom zowat alle publieke functies eisen een ‘masker’ dat afgezet wordt van zodra de job er op zit.

tumblr analytics