Scholen
Scholen

Vruchtbare samenwerking Scholengroep Rivierenland/BPS

Diepgaand onderzoek naar de professionele persoonlijkheid van een gemiddelde leerkracht,
resulteerde in een geautomatiseerd rapport voor leerkracht en directie. (Zie ook: Voorbeeld van het rapport (pdf)
Bedoeling van het rapport was tweeledig:

  • zelfinzicht verstrekken aan de leerkrachten en middels geïndividualiseerde tips een eerste aanzet geven tot zelfbijsturing.
  •  de directie ondersteunen in hun ‘coach-rol’: zowel leerkracht als directie kregen hetzelfde rapport. Hierdoor ontstond er een ‘common ground’ waardoor meteen een aantal verbeterpunten openlijk besproken konden worden en desgevallend in onderlinge overeenstemming een concreet actieplan kon worden afgesproken.

Bekijk zeker dit filmpje van het interview met Conny Ronswinkel over beginnende leerkrachten

 

Afgezien van algemene informatie, bevat een dergelijk rapport:

  • Toelichting bij de best passende leerkrachtstijl
  • Scores op negen competenties, gangbaar binnen de scholengroep
  • Aandachtspunten met geïndividualiseerde tips
  • Mogelijkheid tot zelfinterpretatie

 

Enkele reacties van leerkrachten op de competentie scan werden gepubliceerd in het magazine ‘t-krijtlijntje’.  Deze kan je hier terug vinden!

t-krijgtlijntje-2013