Maatwerk: Individuele Analyses
Maatwerk: Individuele Analyses

Individuele analyses

Een manager bevragen we op een andere manier dan een arbeider en een verkoper ook weer anders dan een boekhouder of ingenieur, maar telkens meten we dezelfde negen gedragsprocessen die in iedere job min of meer relevant zijn. Bij individuele analyses schetsen we een realistisch beeld van het sociale gedrag, de taakvoorkeuren en de dynamiek achter dit alles. We kunnen dit uitgebreid doen (Holistisch – of Raster rapport), maar ook superkort typeren in enkele zinnen met de opvallendste troeven en werkpunten

 

Holistische Rapporten

Bij holistische rapporten gaan we een stap verder. In tegenstelling tot de ruwe schetsen bij automatische rapportering worden geslacht, ervaring en niveau wel in rekening gebracht, evenals de bedrijfsomgeving en de specifieke vraagstelling.

Deze rapporten worden na analyse en interpretatie geschreven door een BPS gecertificeerde medewerker en kunnen naar wens gecombineerd worden met een confrontatie-interview.

Het resultaat is een inzichtelijk totaalbeeld op het professionele functioneren van een individu inclusief advies met betrekking tot de specifieke vraagstelling.

Voorbeeld (pdf)

holistisch rapport

 

Individuele Analyses

Individuele Analyses

 

Raster Rapporten

Hierin wordt de professionele persoonlijkheid ten gronde doorgelicht. er wordt nagegaan welke (on)evenwichten er zijn op vlak van beleving, overleving en bepaling. De actuele dynamiek wordt uitvoerig geanalyseerd en geïnterpreteerd. Sociale attitudes worden bekeken in het licht van relevante contacten maar ook in combinatie met de dynamiek. Concrete taak affiniteiten worden geëvalueerd en gekaderd binnen de sociale en dynamische competenties. Tot slot wordt er een totaalbeeld van de actuele professionele persoonlijkheid gecreëerd met een SWOT-analyse als toetje.

In het verlengde hiervan ligt onze dienstverlening Careerboost.


 

Wij rapporteren snel en in klare taal waardoor de aandachtige lezer geleidelijk zelf leert interpreteren.

Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden te verkennen.